Piyanist tv8 21.15

?The Pianist? (2002)
Y?netmen: Roman Polanski
Oyuncular: Adrien Brody, Emilia Fox, Michal Zebrowski, Ed Stoppard


Bol ?d?l alan film, tarihi bir ?yk? anlat?yor. Piyanist, ?kinci D?nya Sava?? s?ras?nda Var?ova gettosunda saklanarak hayatta kalmay? ba?aran Yahudi piyanist Vladislav Szpilman?in ger?ek hayat ?yk?s?. Ba?ar?l? piyanistin hayat?, ?kinci D?nya Sava???nda Nazi ordusunun Polonya?y? i?gal etmesiyle kabusa d?ner.
Yahudi oldu?u halde ?ans eseri toplama kamplar?na gitmekten kurtulur ve gettoda ya?amaya ba?lar. T?m ailesi kamplarda yitiren Szpilman, sava??n sonuna kadar, a?l?ktan ?lmek ?zere, Var?ova?n?n kurtar?lmas?n? bekler.
www.evrensel.net