Geciken ?demelere tepki

E?itim Sen Van ?ube Ba?kan? M?zait Karaku?, ek ders i?in yap?lan ?deme ile y?lda bir defa yap?lan e?itim ??retim ?dene?inin zaman?nda yat?r?lmad???na dikkat ?ekerek, ??demelerin zaman?nda yap?lmamas? ku?kulara neden oluyor? dedi.


E?itim Sen Van ?ube Ba?kan? M?zait Karaku?, ek ders i?in yap?lan ?deme ile y?lda bir defa yap?lan e?itim ??retim ?dene?inin zaman?nda yat?r?lmad???na dikkat ?ekerek, ??demelerin zaman?nda yap?lmamas? ku?kulara neden oluyor? dedi.
?ube binas?nda bas?n toplant?s? d?zenleyen M?zait Karaku?, gecikme ile ilgili Van Milli E?itim M?d?rl??? ve Adalet Bakanl????n?n topu birbirine att???n? belirtti.
Karaku?, ?As?l muhatab?m?z olan Milli E?itim M?d?rl??? bu ma?duriyetin giderilmesi i?in E?itim Sen?in t?m ?abalar?na ra?men herhangi bir a??klama yapmam??t?r. Konu hakk?nda bir a??klaman?n olmamas? ku?kulara neden oluyor? de?erlendirmesinde bulundu. (Van/D?HA)
www.evrensel.net