bir g?zin abla hikayesi

  • Sevgili G?zin Abla, ben 17 ya??nda bir k?z?m. ?nternette kendime yeni bir erkek arkada? edindim. Onu ?ok seviyorum. O da beni seviyormu?. Bana, seni ailemle tan??t?r?cam, dedi. Buna ?ok sevindim. Beni evlerine davet etti.


    Sevgili G?zin Abla, ben 17 ya??nda bir k?z?m. ?nternette kendime yeni bir erkek arkada? edindim. Onu ?ok seviyorum. O da beni seviyormu?. Bana, seni ailemle tan??t?r?cam, dedi. Buna ?ok sevindim. Beni evlerine davet etti. Ailesiyle tan??mak i?in. Evlerine gitti?imde evde kimse yoktu. Bana birazdan gelirler dedi. Onlar? beklerken birer kola i?elim dedi. Ben de olur dedim. Odas?na ge?tik, kolas?n? i?erken erkek arkada??m birden uyumaya ba?lad?. G?zin Abla, sence erkek arkada??m?n hastal??? ne?
    G?zin Ablan?n Cevab?
    K?z?m anan seni Kadir Gecesi do?urmu?...
    www.evrensel.net