?b?r tarafta

 • Bir Karadenizli, bir Kayserili ve bir Diyarbak?rl? ayn? trafik kazas?nda?lm??. Cenazeleri kald?r?lm??. ?ki-?? g?n ge?mi?, bir de bakm??lar ki Karadenizli ??km?? mezardan, ?st?n? silkeleyerek geliyor.


  Bir Karadenizli, bir Kayserili ve bir Diyarbak?rl? ayn? trafik kazas?nda?lm??. Cenazeleri kald?r?lm??. ?ki-?? g?n ge?mi?, bir de bakm??lar ki Karadenizli ??km?? mezardan, ?st?n? silkeleyerek geliyor. ?nce b?y?k bir panik ya?anm??, sonra bakm??lar baya?? kanl? canl?. Cesaret edip yan?na yana?m?? ve merakla sormu?lar:
  - Yahu sen ?teki d?nyadan nas?l geri d?nd?n?
  Karadenizli anlatm??:
  - ?te tarafta da i?ler buradaki gibi y?r?yormu? me?er... Geri g?ndermek i?in 5 bin dolar istediler, bast?m paray? geri geldim.
  - Eee, di?er iki arkada? niye gelmedi?
  - Vallahi ben gelirken, Kayserili hala ?3.500 dolara olmaz m?, yap bir
  indirim de aya??m?z al??s?n!? diye pazarl?k ediyordu.
  - Ya Diyarbak?rl??
  - O da ?Ben vermem, devlet versin!? diye inat ediyordu.
  www.evrensel.net