Malezya?da hukuk?u eylemi

Malezya?n?n idari merkezi Putrajava?da yakla??k 100 avukat, adli sistemdeki yolsuzluklar? protesto i?in g?steri d?zenledi. 12 bin ?yesi bulunan baronun, 20 y?ld?r kat?ld??? ilk protesto eyleminde, ge?en hafta ortaya ??kan ve ?lkenin...


Malezya?n?n idari merkezi Putrajava?da yakla??k 100 avukat, adli sistemdeki yolsuzluklar? protesto i?in g?steri d?zenledi. 12 bin ?yesi bulunan baronun, 20 y?ld?r kat?ld??? ilk protesto eyleminde, ge?en hafta ortaya ??kan ve ?lkenin ?nde gelen bir hukuk adam?n?n, 2002?de yarg??lar?n atamas?na ili?kin ?usuls?zl?k? yapt??? iddialar?yla ilgili video g?r?nt?lerinin neden oldu?u ??renildi.
G?steriye c?bbeleriyle kat?lan avukatlar, ??Adalet istiyoruz?? diye slogan atarken, baz? g?stericiler de ??Kay?rmac?l???, ??r?meyi durdurun??, ??Adliyede temizlik?? yazan pankartlar ta??d?. Adliye Saray? ?n?nde a??klama yapmak isteyen g?stericileri durduran polis, sadece Baro Ba?kan? ve birka? ki?inin ba?bakanl?k b?rosuna giri?ine izin verdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net