Erdo?an Livni?ye yak?t tank?n? sordu.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?srail D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Tzipi Livni?yi kabul etti. Birle?mi? Milletler Genel Merkezi?nde (BM) ger?ekle?en kabulde, Livni, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile Filistin Devlet ...


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?srail D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Tzipi Livni?yi kabul etti. Birle?mi? Milletler Genel Merkezi?nde (BM) ger?ekle?en kabulde, Livni, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas g?r??mesi konusunda Erdo?an?a bilgi verdi.
Edinilen bilgilere g?re Erdo?an, ?srailli bakan Livni?ye, ?srail u?aklar?ndan T?rk topraklar?na d??t??? iddia edilen yak?t tanklar? konusunda bilgi istendi?inin hat?rlatt?. Livni?nin de, bunun neden, nas?l ve ne ?ekilde oldu?u konusunda yap?lan ?al??ma bitti?inde T?rkiye?ye bilgi iletece?ini ifade etti?i ??renildi.
?te yandan Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin Ba?bakan Erdo?an?la d?n yapt??? g?r??mede, isti?areler kapsam?nda ekim ay?n?n ilk haftas?nda Fransa D??i?leri Bakan? Kouchner?i T?rkiye?ye g?nderece?ini s?yledi?i ??renildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net