Mahalleye baz operasyonu!

?i?li Evka 2?de, halk?n tepkisi nedeniyle kurulamayan baz istasyonu, polislerin nezaretinde sabah 04.00?te Merkez Camii minaresine kuruldu.
Ge?ti?imiz g?n mahalleye gelen ?irket yetkilileri cami imam?n?n kap?s?na ...


?i?li Evka 2?de, halk?n tepkisi nedeniyle kurulamayan baz istasyonu, polislerin nezaretinde sabah 04.00?te Merkez Camii minaresine kuruldu.
Ge?ti?imiz g?n mahalleye gelen ?irket yetkilileri cami imam?n?n kap?s?na dayanarak, Diyanet?le anla?ma yapt?klar?n?, belgelerinin oldu?unu ve baz istasyonunu kurdu.
Durumu g?ren mahalle halk?, etraf?nda iki okul, sa?l?k oca??, pazar yeri, al??veri? merkezi bulunan ve binlerce insan?n ya?ad??? bir yere kurulan baz istasyonunun kald?r?lmas?n? istiyor. Evka 2 Camilerini Yapt?rma ve Ya?atma Derne?i ?yesi Mahmut Ala?am, baz istasyonun camide kalmas?na izin vermeyeceklerini s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net