E?itime s?ra, masa engeli

Mardin?in Nusaybin il?esinde bu y?l hizmete giren Atat?rk Lisesinde, s?ra ve masalar olmad??? i?in e?itime ba?lanamad?. Lise sorununu ??zmek amac?yla Halk E?itim Merkezi bah?esinde 8 derslik olarak in?a edilerek bu y?l hizmete...


Mardin?in Nusaybin il?esinde bu y?l hizmete giren Atat?rk Lisesinde, s?ra ve masalar olmad??? i?in e?itime ba?lanamad?. Lise sorununu ??zmek amac?yla Halk E?itim Merkezi bah?esinde 8 derslik olarak in?a edilerek bu y?l hizmete a??lan Atat?rk Lisesinde, s?ra ve masa olmamas? nedeniyle e?itim ve ??retime ba?lanamad?. Veliler, ??rencilerin oturaca?? s?ra ve masa ile yaz? tahtas?n?n olmad???n? belirterek, sorunun bir an evvel ??z?lmesini istedi. Nusaybin Mesleki ve Teknik E?itim Merkezi (METEM) Okul Aile Birli?i Ba?kan? Takyeddin Akta?, t?m kurumlar?n okulla?ma i?in b?y?k s?zler verdi?ini, ancak hi?bir ?ey yap?lmad???n? dile getirdiler. (Mardin/EVRENSEL)
www.evrensel.net