?tfaiyeciler hizmet zamm? istediler

Memur Sen?e ba?l? Bem-Bir-Sen y?neticileri ve ?yesi itfaiyeciler, zor ko?ullarda, canlar?n?n tehlikeye koyarak ?al??an itfaiyecilere fiili hizmet zamm? (y?pranma pay?) i?in eylem yapt?lar.


Memur Sen?e ba?l? Bem-Bir-Sen y?neticileri ve ?yesi itfaiyeciler, zor ko?ullarda, canlar?n?n tehlikeye koyarak ?al??an itfaiyecilere fiili hizmet zamm? (y?pranma pay?) i?in eylem yapt?lar. G?venpark??n Ba?bakanl?k kap?s?nda toplanan itfaiyeciler ve Bem-Bir-Sen?liler, ?sosyal devlet? ilkesinin harekete ge?irilmesini istediler.
Bem-Bir-Sen Genel Ba?kan? M?rsel Turbay, yang?na ?zel k?yafetlerle m?dahale etmesi gereken itfaiyecilerin kimi yerlerde sadece bir g?mlekle gitmek durumunda kald???n? kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net