T?m Bel-Sen?e tepkiler s?r?yor

T?m Bel-Sen Genel Merkezi taraf?ndan i?ten at?lan 8 i??iye destek eylemleri devam ediyor. Tez Koop-?? 2 No?lu ?ube ?yeleri at?lan i??ilerin geri al?nmas? i?in T?m Bel-Sen 1 ve 5 No?lu ?ube ?n?nde 2 saat oturma eylemi yapt?.


T?m Bel-Sen Genel Merkezi taraf?ndan i?ten at?lan 8 i??iye destek eylemleri devam ediyor. Tez Koop-?? 2 No?lu ?ube ?yeleri at?lan i??ilerin geri al?nmas? i?in T?m Bel-Sen 1 ve 5 No?lu ?ube ?n?nde 2 saat oturma eylemi yapt?. Ayr?ca KESK ?ubelerinde ?al??an i??iler de at?lan i??ilere destek vermek i?in 2 saat i? b?rakt?lar. Eylemin ard?ndan a??klama yapan sendika ?al??an? Sezgin Dilar, y?llarca T?m Bel-Sen ile sendika ve i? g?vencesi talebi ile birlikte m?cadele ettiklerini ifade etti. ??imdi onlardan i? g?vencesi ve sendikam?z? istiyoruz? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net