Ya?l?larda intihar art???

Almanya Braunschweig Teknik ?niversitesi Gerontopsikoloji b?l?m ba?kan? Prof. Dr. Jurgen Hove, Avrupa?da 60 ya? ?zeri her 100 bin ki?iden 16?s?n?n intihar etti?ini s?yledi.


Almanya Braunschweig Teknik ?niversitesi Gerontopsikoloji b?l?m ba?kan? Prof. Dr. Jurgen Hove, Avrupa?da 60 ya? ?zeri her 100 bin ki?iden 16?s?n?n intihar etti?ini s?yledi. Akdeniz ?niversitesi taraf?ndan ?Ya?l?lar Haftas?? dolay?s?yla d?zenlenen sempozyumlara kat?lmak ?zere Antalya?ya gelen Prof. Dr. Jurgen Hove, yapt??? a??klamada, Avrupa ve d?nyada 60 ya? ?zeri n?fusun giderek artt???na dikkat ?ekerek, ?Avrupa?da her y?l 60 ya? ve ?zeri olan her 100 bin ki?iden 16?s? intihar ediyor. ?ntihar edenlerin b?y?k b?l?m?n? erkekler olu?turuyor? dedi. Hove, T?rkiye?de de 60 ya? ?zeri intihar eden insanlar?n intihar nedeninin Avrupa ile ayn? oldu?unu, ancak T?rkiye?de bu konuda resmi verinin bulunmad???n? kaydetti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net