B??a??n ?ki Y?z? tv8 22.45

?Blade? (1998)Y?netmen:Stephen Norrington Oyuncular:Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Stephen Dorff


Vampir filmlerinin son y?llardaki en ba?ar?l?lar?ndan biri. Ba?ka bir iddias? yok. 1967 y?l?n?n karanl?k bir gecesinde, bir kad?n do?um yapmaktad?r. Hamileli?i s?ras?nda bir vampir taraf?ndan ?s?r?lm?? olan kad?n, bebe?ini do?ururken can verir. Do?an bebek do?a?st? yeteneklere sahip ?ok ?zel bir bebektir. Onda, iyi bir vampirin t?m ?zellikleri ve bir insana ait olabilecek en ?st?n yetenekler bir arada bulunmaktad?r. ?stelik vampirler kadar zay?f da de?ildir. B?y?y?nce vampirlere kar?? ac?mas?z bir sava? ba?lat?r. Tek amac? sokaklar? ve b?y?k ?irketleri her organizasyona s?zmay? ba?aran bu korkun? yarat?klardan temizlemektir...
www.evrensel.net