?Kolera G?nlerinde A?k? geliyor

Nobel ?d?ll? yazar Gabriel Garcia Marquez?in ayn? adl? roman?ndan sinemaya uyarlanan ??Kolera G?nlerinde A?k? 7 Aral?k?ta T?rkiye?de vizyona girecek. Y?netmenli?ini ?Harry Potter ve Ate? Kadehi? filminin y?netmeni...


Nobel ?d?ll? yazar Gabriel Garcia Marquez?in ayn? adl? roman?ndan sinemaya uyarlanan ??Kolera G?nlerinde A?k? 7 Aral?k?ta T?rkiye?de vizyona girecek. Y?netmenli?ini ?Harry Potter ve Ate? Kadehi? filminin y?netmeni Mike Newell?in ?stlendi?i filmin senaryosunu Ronald Harwood yazd?. Giovanna Mezzogiorno, John Leguizamo, Laura Harring?in oynad??? filmin m?ziklerini Antonio Pinto ile Shakira yapt?. Filmin ?ekimlerinin b?y?k k?sm?, Kolombiya?n?n duvarlar aras?ndaki tarihi kenti Cartegena?da yap?ld?. ?ekimlerin bir k?sm? ise Brezilya?da ger?ekle?tirildi. Filmde, Fermina Daza (Giovanna Mezzogiorno) adl? bir kad?n ile ona a??k olan iki erkek; Florentino Ariza (Javier Bardem) ile Doktor Juvenal Urbino (Benjamin Bratt) aras?ndaki 1880?lerden 1930?lara kadar uzanan ve 51 y?l 9 ay 4 g?nl?k zaman dilimine yay?lan a?k ??geninin ?yk?s? anlat?l?yor.
3 y?l pe?inden ko?tu
Filmin yap?mc?s? Scott Steindorff?un, roman?n film haklar?n? alabilmek i?in ?? y?l boyunca yazar Gabriel Garcia Marquez?in pe?inden ko?tu?u ve alana kadar da vazge?medi?i ifade ediliyor. O s?ralarda kansere yakalanan ve bu hastal??a kar?? b?y?k m?cadele veren Marquez?in, romanlar?n?n ana dili ?ngilizce olan sinema filmlerine uyarlanmas?na pek s?cak bakmad??? anlat?lan a??klamada, ?Marquez ancak iki milyon dolar telif ?creti kar??l???nda ?Kolera G?nlerinde A?k??n sinema haklar?n? satt?. Marquez, iki milyon dolarla e?i Mercedes ve o?ullar?n?n gelece?ini m?mk?n olan en iyi ?ekilde garanti alt?na almaya ?al??t?? denildi. ?Kolera G?nlerinde A?k?, Marquez?in bir Hollywood st?dyosu taraf?ndan uyarlanan ilk yap?t? olacak. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net