GM grevi sona erdi

Amerikan otomotiv devi General Motors?ta (GM) hafta ba??nda ba?layan grev, ?Birle?ik Otomotiv ???ileri Sendikas??n?n (UAWU) tekel y?netimi ile prensipte anla?mas? ?zerine son buldu.


Amerikan otomotiv devi General Motors?ta (GM) hafta ba??nda ba?layan grev, ?Birle?ik Otomotiv ???ileri Sendikas??n?n (UAWU) tekel y?netimi ile prensipte anla?mas? ?zerine son buldu. ABD ?ap?nda yap?lan tarihi greve 73 bin i??i kat?lm??t?. GM ?al??anlar? pazartesi g?n?, pazarl?klarda ilerleme sa?lanmamas? ?zerine 1976?dan bu yana ilk kez ?lke ?ap?nda greve ??km??t?.
GM ile UAWU aras?nda ?nceki g?n var?lan prensip anla?mas?na g?re emeklilikleri sonras? GM i??ilerinin sa?l?k masraflar?n?n ?irket taraf?ndan kar??lanaca?? ??renildi. UAWU Ba?kan? Ron Gettelfinger, ?yeni anla?man?n sendika ?yelerinin ?o?unca onaylanaca??ndan emin oldu?unu? ifade ederken, GM?den yap?lan a??klamada ise, ?s?zle?menin sadece ABD?ye ?zg? oldu?u? vurguland?.
UAWU daha ?nce GM?yi, ?y?neticilerine y?ksek primler ?derken, i??ilerden maa?lar?nda daha da indirim yap?lmas?n? kabul etmelerini istemek? ile su?lam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net