Vekiller asil oluyor

Ahmet Necdet Sezer?in Cumhurba?kanl??? d?neminde ?e?itli nedenlerden dolay? asaleten atamas? yap?lmayan ve vekaleten g?rev yapan ?st d?zey b?rokratlar?n ?asaleten? atamalar? devam ediyor.


Ahmet Necdet Sezer?in Cumhurba?kanl??? d?neminde ?e?itli nedenlerden dolay? asaleten atamas? yap?lmayan ve vekaleten g?rev yapan ?st d?zey b?rokratlar?n ?asaleten? atamalar? devam ediyor.
G?revlerini uzun y?llard?r vekaleten y?r?ten Adalat Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? Maksut Mete, Gen?lik ve Spor Genel M?d?r? Mehmet Atalay, Vak?flar Genel M?d?r? Yusuf Beyaz?t??n, bu g?revlere asaleten atanmalar?na ili?kin kararnameleri Cumhurba?kan? G?l onaylad?.
Resmi Gazete?nin d?nk? say?s?nda yer alan atama kararnamelerine g?re, g?revlerine vekaleten devam eden Mete, Beyaz?t ve Atalay asaleten atand?.
Resmi Gazete?de yay?nlanan atama kararnamelerine g?re, Sa?l?k Bakanl??? M?ste?arl????na M?ste?ar Yard?mc?s? Orhan Fevzi G?mr?k??o?lu, M?ste?ar Yard?mc?l????na ise Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel M?d?r? Turan Buz?an, Milli E?itim Bakanl??? Y?ksek??retim Genel M?d?rl????ne ?lk??retim Genel M?d?r? H?seyin ?al?k getirildi.
?evre ve Orman Bakanl??? M?ste?ar yard?mc?l?klar?na ayn? Bakanl?k D?? ?li?kiler ve AB Dairesi Ba?kan? Sedat Kad?o?lu ile ?evre Y?netimi Genel M?d?r? Musa Demirba? getirildi.
Devlet Malzeme Ofisi Genel M?d?r Yard?mc?s? Ahmet Deniz Tuncel ve Haberle?me Genel M?d?r Yard?mc?s? Hasan Tekeli ba?ka g?revlere atanmak ?zere g?revlerinden al?nd?lar.
K?lt?r ve Turizm Bakanl????nda K?tahya ?l M?d?rl????ne Kastamonu ?l M?d?r? Mehmet Ta?k?n, Kastmonu ?l M?d?rl????ne de Mu? ?l M?d?r? Ziver Kaplan atand?.
Milli E?itim Bakanl????nda da Kars ?l M?d?rl????ne Denizli ?l M?d?r? Ekrem Ekici atand?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net