?anakkale ?evre Platformu topland?

Kazda???nda maden aramas? ?al??malar?na kar?? y?r?t?len ?al??malar ?er?evesinde olu?turulan ?anakkale ?evre Platformu ?yeleri, ge?ti?imiz g?n bir araya gelerek bir dizi kararlar ald?.


Kazda???nda maden aramas? ?al??malar?na kar?? y?r?t?len ?al??malar ?er?evesinde olu?turulan ?anakkale ?evre Platformu ?yeleri, ge?ti?imiz g?n bir araya gelerek bir dizi kararlar ald?.
Toplant?ya, ?anakkale Belediyesi ba?kan vekili, ?an, Bayrami?, Umurbey, ?ntepe belediye ba?kanlar? ile ?anakkale?deki meslek odalar?, D?SK ve KESK?e ba?l? sendikalar ve baz? kitle ?rg?t? temsilcileri kat?ld?. Toplant? sonunda ?anakkale ?evre Platformu S?zc?s? Hicri Nalbant, al?nan kararlar? a??klad?.
Platform, 3 Ekim ?ar?amba g?n? saat 12.30?da ?anakkale Cumhuriyet Meydan??nda kitle ?rg?tleri ve belediyeler taraf?ndan ortak kitlesel bas?n a??klamas? d?zenleyecek ve imza kampanyas? sonu?lar? ilgili kurumlara g?nderilecek. ?te yandan platform, alt?n arama ?al??malar? ile ilgili yap?lan forum, panel gibi etkinliklere de kat?lma karar? ald?. (?anakkale/EVRENSEL)
www.evrensel.net