Ara? yok diye mahkemeye ??kar?lmad?lar

Mersin?de 2007 1 May?s??nda ?Yasad??? slogan att?klar?? gerek?esi ile d?rt ayd?r cezaevinde tutulan d?rt ??renci, garip gerek?elerle mahkemeye ??kar?lm?yor.


Mersin?de 2007 1 May?s??nda ?Yasad??? slogan att?klar?? gerek?esi ile d?rt ayd?r cezaevinde tutulan d?rt ??renci, garip gerek?elerle mahkemeye ??kar?lm?yor.
1 May?s?ta binlerce ki?i i?erisinde ?Yasad??? slogan att?klar?? ve ?Abdullah ?calan siyasi irademizdir? imza kampanyas?nda imza att?klar? i?in tutuklanan d?rt ?niversite ??rencisi, ?nceki g?n yap?lan duru?mada ara? bulunamad? bahanesiyle mahkemeye ??kart?lmad??? i?in davalar? bir sonraki aya ertelendi ve tutukluluk halleri devam ettirildi.
San?k ??rencilerin avukatl???n? yapan Av. Tugay Bek, ?Binlerce ki?i i?erisinde sadece bu ??rencinin sesini tespit eden ve onlar? tutuklamak i?in ellerinden geleni yapan devlet yetkilileri tutuklu ??rencilerin mahkemeye ??kart?lmas? i?in bir ara? bulamad?k a??klamas? yapmas? komik bir gerek?edir? diye konu?tu.
Mahkemeye ??karlarsa serbest kal?rlar
??rencilerin mahkemeye ??kart?lmalar? halinde b?y?k bir olas?l?kla serbest kalacaklar?n? ve e?itimlerine devam edeceklerini dile getiren Bek, ??rencilerin tutuklanma gerek?esi olarak propaganda su?u i?ledikleri s?yleniyor ancak propaganda dilek?e yolu ile i?lenmez. Bu y?zden ??renciler okullar?n ba?lad??? bu d?nemde mahkemeye ??kar?lm?? olsalard? serbest kalacak ve e?itimlerinden geri kalmayacakt?? dedi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net