Tokat?ta akrep tedirginli?i

Akrep say?s?n?n artmas? Tokat Yaz?c?o?lu Mahallesi sakinlerini tedirgin ediyor. Yuva ve yiyecek ihtiya?lar? i?in evlere kadar girdikleri bilinen akrepler yak?n zamanda iki ki?iyi sokarak hastanelik etti.


Akrep say?s?n?n artmas? Tokat Yaz?c?o?lu Mahallesi sakinlerini tedirgin ediyor. Yuva ve yiyecek ihtiya?lar? i?in evlere kadar girdikleri bilinen akrepler yak?n zamanda iki ki?iyi sokarak hastanelik etti. Mahalle sakinlerinden Hasan ??men, akreplerin k?resel ?s?nmaya ba?l? olarak ?o?ald???n? belirterek ?Bu sene mahallede bir akrep korkusu ya?an?yor, aileler tedirgin. En son kom?umuzun 5. kattaki evinde akrep yakalad?k. Kendi evimde de ayn? olayla kar??la?t?m. Bu nedenle ?ocuklara akrebi g?stererek bilin?lendirmeye ?al???yorum? dedi. ?zellikle sonbahar mevsiminde s?cak alanlara y?neldi?i bilinen akrepler b?cek yiyerek besleniyor. Ah?ap bina, depo, duvar oyuklar?n? kullanan akrepler i?in Yaz?c?o?lu Mahallesi uygun bir alan. Kente hakim bir tepe ?zerine kooperatifle?me ile kurulu olan mahalle bir?ok istinat duvar? ve kayal?k koru alanlara da sahip. B?lgede 2.5 ila 5 cm uzunluklara varan kahverengi ve sar? renkte akreplere rastland??? da edinilen bilgiler aras?nda. (Tokat /EVRENSEL)
www.evrensel.net