Be?ikta???n zirve ?zlemi

Be?ikta?, S?per Lig?deki 120 haftal?k liderlik hasretine, yar?n oynayaca?? Galatasaray derbisiyle son vermek istiyor.
Futbol Federasyonu Y?netim Kurulu, Tahkim Kurulu?nun 3-0 h?kmen ...


Be?ikta?, S?per Lig?deki 120 haftal?k liderlik hasretine, yar?n oynayaca?? Galatasaray derbisiyle son vermek istiyor.
Futbol Federasyonu Y?netim Kurulu, Tahkim Kurulu?nun 3-0 h?kmen Sivasspor lehine g?r?? belirtti?i olayl? Trabzonspor-Sivasspor ma??n?n sonucunu hen?z tescil etmedi?i i?in Be?ikta? derbiyi kazanmas? durumunda liderli?e y?kselecek.
Ligde 14 puanla, lider Galatasaray??n 2 puan gerisinde ikinci s?rada bulunan siyah-beyazl?lar, yar?n yap?lacak derbi ma?ta Galatasaray?? yenmesi durumunda tam 121 lig haftas? sonra liderlik koltu?una oturacak.
Be?ikta?, ligde en son 2003-2004 sezonun 22. haftas?nda liderlik koltu?unda bulunuyordu.
O sezon ligin ilk yar?s?n? Fenerbah?e?nin 8 puan ?n?nde lider kapayan siyah-beyazl?lar, ikinci yar?da b?y?k bir d????e ge?mi?ti. 22. haftada 3 puan farkla ikinci s?radaki Fenerbah?e?nin ?n?nde bulunan Be?ikta?, 23. haftada cezas? nedeniyle Kocaeli?de oynad??? ma?ta ?stanbulspor?a 2-1 yenilip, averajla liderlik koltu?unu Fenerbah?e?ye kapt?rm??t?. Siyah-beyazl?lar, geride kalan haftalarda liderlik y?z? g?rmemi? ve 2003-2004 sezonunu ?ampiyon Fenerbah?e?nin 14 puan gerisinde, 3. s?rada tamamlam??t?.
2004-2005 sezonunda k?t? bir performans sergileyen Be?ikta?, 34 hafta boyunca liderlik koltu?una hi? oturamad?. 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlar?nda da liderli?e hasret kalan siyah-beyazl?lar, bu sezon da geride kalan 6 haftada liderli?i ele ge?iremedi.
Bas?na kapal? ?al??t?lar
Bu arada Be?ikta?, S?per Lig?de Galatasaray ile yar?n yapaca?? derbi ma??n?n haz?rl?klar?n? d?n bas?na kapal? ger?ekle?tirdi?i antrenmanla s?rd?rd?.
BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde teknik direkt?r Ertu?rul Sa?lam y?netiminde ger?ekle?tirilen idmanda siyah-beyazl? oyuncular, pas ?al??mas?n?n ard?ndan, ?ift kale ma? oynad?. ?dman, ?ut ?al??mas?yla sona erdi.
Be?ikta???n d?nk? antrenman?na tedavileri s?ren Ricardinho ve Tello kat?lmad?. Tello?nun bug?n ger?ekle?tirilecek ?al??mada yer alaca?? bildirildi.
Bu arada, belinde a?r?lar? bulundu?u i?in ?nceki g?nk? ?al??mada yer almayan Delgado ve ?nceki ak?am Fransa?dan d?nen Diatta ise d?nk? ?al??mada yer ald?lar.
Siyah-beyazl? tak?m, Galatasaray ma?? haz?rl?klar?n? bug?n yapaca?? antrenmanla tamamlayacak. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net