Halterde h?sran

Halter Federasyonu, dopingle m?cadeledeki kararl?l??? nedeniyle uluslararas? federasyondan b?y?k ?vg? al?rken, milli haltercilerin podyumlarda varl?k g?sterememesi hayal k?r?kl??? yaratt?.


Halter Federasyonu, dopingle m?cadeledeki kararl?l??? nedeniyle uluslararas? federasyondan b?y?k ?vg? al?rken, milli haltercilerin podyumlarda varl?k g?sterememesi hayal k?r?kl??? yaratt?. Halil Mutlu ve Sedat Artu??un numunelerinin pozitif ??kmas?n?n ard?ndan Uluslararas? Halter Federasyonu?nun (IWF) T?rkiye?yi 9 ay uluslararas? organizasyonlardan men etmesiyle ba?layan d????, Tayland?da yap?lan D?nya Halter ?ampiyonas??nda da devam etti. ?ampiyonaya 15 sporcuyla kat?lan T?rkiye, 69 kiloda Mete Binay ve 48 kiloda podyuma ??kan Nurcan Taylan??n kazand??? bronz madalyalarla ?ampiyonay? noktalarken, 2003 y?l?ndan sonra m?cadele edilen ilk d?nya ?ampiyonas?nda b?y?k hayal k?r?kl??? ya?att?. T?rkiye, D?nya ?ampiyonas??nda ilk 6 dereceye giremedi?i i?in gelecek y?l Pekin?de d?zenlenecek olimpiyat oyunlar?na tak?m halinde kat?lma ?ans?n? kaybetti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net