M??erref se?ilmese de ba?kan

Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref, 6 Ekim?de yap?lacak ba?kanl?k se?imi i?in resmen aday oldu.
?slamabad?daki se?im komisyonunun ?n?nde a??klama yapan Demiryollar? ...


Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref, 6 Ekim?de yap?lacak ba?kanl?k se?imi i?in resmen aday oldu.
?slamabad?daki se?im komisyonunun ?n?nde a??klama yapan Demiryollar? Bakan? ?eyh Ra?it, ?Ba?kan M??erref adayl???n? koydu, in?allah kazanacak? derken M??erref?in avukat? ise general hakk?ndaki itirazlar? dinleyen Y?ksek Mahkeme?de, ?General M??erref, ba?kanl?k yar???ndan galip ??kmasa bile genelkurmay ba?kanl??? g?revini y?r?tecek? ifadelerini kulland?.
Bu da M??erref?in se?imleri kaybetmesi durumunda yerine gelecek yeni ba?kan?n darbe korkusuyla koltu?a oturaca?? anlam?na geliyor. Zira M??erref, 8 y?l ?nce darbeyle iktidar? ele ge?irmi?ti.
Ba?kanl?k i?in M??erref?in yan? s?ra muhalefetin aday? emekli bir yarg?c?n, adayl???n? k?sa vadede a??klamas? bekleniyor. S?rg?ndeki eski Ba?bakan Benazir Butto?nun partisinden bir y?neticinin ise durumu mu?lak. ??nk? PPP, M??erref?e kar?? aday ??karmayacaklar?n? ifade ediyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net