Mugabe, Bush?a y?klendi

BM Genel Kurulu?nda ABD ve ABD Ba?kan??na y?nelik sert ele?tiriler, Zimbabve Devlet Ba?kan? Robert Mugabe taraf?ndan s?rd?r?ld?. ABD ve AB bask?s? alt?nda olan Mugabe, Bush?un ellerinde Irakl?lar?n kan? oldu?unu ifade ederek,...


BM Genel Kurulu?nda ABD ve ABD Ba?kan??na y?nelik sert ele?tiriler, Zimbabve Devlet Ba?kan? Robert Mugabe taraf?ndan s?rd?r?ld?. ABD ve AB bask?s? alt?nda olan Mugabe, Bush?un ellerinde Irakl?lar?n kan? oldu?unu ifade ederek, ?(Bush) Irak?ta ?ld?r?yor. Afganistan?da ?ld?r?yor. ?nsan haklar? konusundaki ustam?z bu mu?? diye konu?tu. Mugabe, Bush?un ?insan haklar? dersi? veremeyece?ini de s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net