?ran yine top ate?ine ba?lad?

?ran ordusunun K?rdistan Federal B?lgesi?ndeki K?rt k?ylerini yine top ate?ine tuttu?u bildirildi.
K?rdistan Demokrat Partisi?ne yak?nl???yla bilinen Peyamner adl? internet


?ran ordusunun K?rdistan Federal B?lgesi?ndeki K?rt k?ylerini yine top ate?ine tuttu?u bildirildi.
K?rdistan Demokrat Partisi?ne yak?nl???yla bilinen Peyamner adl? internet sitesindeki habere g?re ?oman Kaymakam? Abdulvahid Govani, Hewler?in (Erbil) kuzeydo?usundaki ?oman il?esine 4 km uzakl?ktaki iki K?rt k?y?n?n ?ran ordusu taraf?ndan top ate?ine tutuldu?unu belirtti. Govani, b?lgede ya?ayan halk?n evlerini terk etti?ini s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net