Hakkarililer Cilo?yu Avrupa?ya tan?t?yor.

Hakkari Cilo Do?a Derne?i?nce haz?rlanan ve Do?u Anadolu Kalk?nma Program? (DAKP) taraf?ndan kabul edilen ?Cilo-Sat G?lleri ve Yayla Turizminin Tan?t?lmas? Projesi? kapsam?ndaki ?al??malar son a?amas?na geldi.


Hakkari Cilo Do?a Derne?i?nce haz?rlanan ve Do?u Anadolu Kalk?nma Program? (DAKP) taraf?ndan kabul edilen ?Cilo-Sat G?lleri ve Yayla Turizminin Tan?t?lmas? Projesi? kapsam?ndaki ?al??malar son a?amas?na geldi. Dernek, proje kapsam?ndaki ?al??malar?n? anlatan ve b?lgenin turizmini tan?tan 2 bin adet bro??r bast?rd?. Proje Koordinat?r? Tahir Soydan, haz?rlanan bro??rleri 22 Avrupa ?lkesine g?nderdiklerini ve ama?lar?n?n Sat G?lleri, Cilo Da?? ve yayla turizmini tan?tmak oldu?unu s?yledi. (Hakkari/D?HA)
www.evrensel.net