Viran?ehir?de ???retmen aran?yor? anonsu

?anl?urfa?n?n Viran?ehir il?esinde T?rkiye?de e?ine az rastlan?l?r bir olay ya?and?. ?l?e Milli E?itim M?d?rl???, ??retmen a????n? gidermek i?in belediye anonsundan ??retmen arad???n? duyurdu.


?anl?urfa?n?n Viran?ehir il?esinde T?rkiye?de e?ine az rastlan?l?r bir olay ya?and?. ?l?e Milli E?itim M?d?rl???, ??retmen a????n? gidermek i?in belediye anonsundan ??retmen arad???n? duyurdu. ?l?e Milli E?itim M?d?rl???, belediyeye ait ses yay?n cihaz?ndan il?e merkez ve merkeze ba?l? ilk ve orta dereceli okullardaki 123 ??retmen a????n? gidermek i?in lisans ve ?n lisans mezunu ek ders kar??l??? ??retmen al?naca??n? duyurdu.
?l?e Milli E?itim M?d?r? ?mer Sa??r, bran? ??retmeni konusunda herhangi bir s?k?nt?lar? olmad???n?, s?n?f ??retmeni a??klar?n?n oldu?unu ve ek ders kar??l??? ile al?nacak ??retmenlerle bu a???? gidereceklerini bildirdi. (?anl?urfa/EVRENSEL)
www.evrensel.net