Tatar Ramazan stv 14.30

(1990)
Y?netmen:Melih G?lgen
Oyuncular:Kadir ?nan?r, Esin Moral?o?lu, Yaman Okay, Kaz?m Kartal


Kerim Korcan??n roman?ndan uyarlanan etkileyici bir film. G?n?m?z?n uyduruk mafya filmleriyle ilgisi olmayan bir hikaye. Ahmet Kaya?n?n can al?c? m?zikleriyle de dikkat ?ekiyor. Olay, 1942 y?l?nda, sava? d?neminin tam ortas?nda ge?er. Tarlas?na sahtekarl?kla el koyan Abidin A?a y?z?nden Tatar Ramazan??n ba?? derde girer. A?an?n sindirmek i?in ?zerine sald??? o?lunu ?ld?rmek zorunda kalan Ramazan d?rt y?l hapis yatar. Beladan uzak kalmak istedik?e bela onu izlemektedir. Hapiste ezilen mahkumlar?n hamili?ine soyununca, ??kar hesaplar? bozulan ko?u? a?alar? ve gardiyanlarla kar?? kar??ya gelecektir.
www.evrensel.net