Ziya Do?an: Ba?ar?l?y?z

Trabzonspor Teknik Direkt?r? Ziya Do?an, bordo-mavili tak?m? ba?ar?l? buldu?unu s?yledi. Do?an, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, kendisine y?neltilen sorular? yan?tlad?.


Trabzonspor Teknik Direkt?r? Ziya Do?an, bordo-mavili tak?m? ba?ar?l? buldu?unu s?yledi. Do?an, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, kendisine y?neltilen sorular? yan?tlad?.
Ge?en hafta oynad?klar? Manisaspor ma??nda galibiyeti ka??ran taraf olduklar?n? belirten Do?an, ?Hakemlerle ilgili genelde konu?muyorum ama baz? hakemler Trabzonspor?a ?ok zarar veriyor. Bunlar? iki y?l i?erisinde belirledim. Yeri geldi?i zaman konu?ay?m m? diyorum. Ama biz spor adamlar?na hakemleri konu?mak pek yak??m?yor? dedi.
Manisaspor ma??n?n tekrar?n? ma? gecesi izledi?ini ifade eden Do?an, ??yle devam etti: ?Att???m?z gol net gol, yedi?imiz gol ise ofsayt. Trabzonspor?u biraz sevenler bunlar? g?ndeme getirsin. Oynad???m?z ma?larda bir Ankarag?c? ma?? k?t? g?z?kt?, bence k?t? de?ildi. Ankarag?c?l? oyuncular iyi defans yapt?, sistemli oynad?lar. Di?er ma?lara bak?n. Bursa?da galibiyeti ka??ran taraf?z. Bir tek Ankarag?c? ma??nda tam istediklerimizi sahaya yans?tmad?k. Tak?m?m? ba?ar?l? buluyorum. Sivasspor ve Manisaspor ma?lar?n? ekledi?iniz zaman Trabzonspor, ?u anda lig ikincisi. Bunlar? hep hat?rlataca??m. Bu tak?m ba?ar?l?, iddial?. Hi?bir mazerete s???nmadan yoluna devam edecek.?
Ligde ?nlerinde Konyaspor ile yapacaklar? ma??n bulundu?unu kaydeden Do?an, ?Konyaspor, ligin iyi tak?mlar?ndan biri, ancak tam havas?n? yakalayamad?. Bu ligde k?t? tak?m yok. Anadolu futbolu a??s?ndan bakt???m zaman seviniyorum. Art?k herkes birbirini yenecek seviyede. Konyaspor ma??n? ciddiye alaca??z. En az rakip kadar m?cadele edece?iz. Seyircisiz oynamak motivasyon olarak etkiliyor. Seyircisiz kalan iki ma??m?z? kazanarak ligde iddiam?z? s?rd?rmek istiyoruz? diye konu?tu.
Do?an, forvet konusunda Ersen?in sakatl???, Umut?un yoklu?unun kendilerini s?k?nt?ya soktu?unu belirterek, ?Ama bunu mazeret kabul etmeyece?iz. Elimizde 28 ki?ilik kadro ve 3-4 forvet var. Kadro olu?tururken bu g?nler g?z ?n?nde bulunduruluyor. Mutlaka Tomas, ?mer veya Ergin?den biri veya ikisi oynayacak. Onlar mutlaka arkada?lar?n? aratmayacaklard?r. ?n?allah da bulduklar? o ?ans? iyi de?erlendirirler? dedi.
?Hi? kimse i?ime kar??mad??
Do?an, ?al??t??? hi?bir yerde hi?kimsenin i?ine kar??mad???n? kaydederek, ??yle devam etti: ??Karakterimi ?ok iyi biliyorlar. Bulundu?um yerde hi? kimse i?ime kar??mad?. Tabii ki bizi ele?tirenler olmu?tur. Onlara da sayg?l?y?z. Sadece bizim ?u anda bu t?r konular? konu?maktan, bu t?r konular ile enerji harcamaktan ziyade tak?ma enerji vermemiz laz?m. Ama baz? ?evreler tak?m?m?za enerji vermeyi engellemeye ?al???yor.??
Futbolun 3 ihtimalli bir oyun oldu?unu kaydeden Do?an, ??T?rkiye?de sporda s?k?nt? ?? ihtimali kabul etmemek. T?rkiye?de her tak?m?n y?neticisi, taraftar?, futbolda tek sonu? var gibi hareket etti?i i?in T?rkiye bu konuda s?k?nt?lar ya??yor. Halk? o anlamda bilin?lendirmek laz?m. Futbolun 3 ihtimalli oyun oldu?unun herkesin kabul etmesi laz?m?? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net