Hali??te gece k?rek yar??lar?

K?rek Federasyonu, ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin deste?iyle Hali??te ilk kez gece yar??lar? d?zenliyor.
Alt?n Hali? Gece K?rek Yar??lar?, bug?n saat 21.00?de Feshane ...


K?rek Federasyonu, ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin deste?iyle Hali??te ilk kez gece yar??lar? d?zenliyor.
Alt?n Hali? Gece K?rek Yar??lar?, bug?n saat 21.00?de Feshane a??klar?nda yap?lacak. 500 metre mesafeli yar??lar 12 kul?b?n kat?l?m?yla, 7 ayr? kategoride d?zenlenecek. Teknelerin ?zerine reflekt?rlerin yerle?tirilece?i, sporcu k?yafetleri ve teknelerde fosforlu maddelerin bulunaca??, ayr?ca k?y?dan ayd?nlatman?n da yap?laca?? yar??larda her kategoride ve her tekne s?n?f?nda ilk 3 dereceye girecek sporculara madalya, birinci olan sporculara tam, ikinciye yar?m, ???nc?y? de ?eyrek alt?n verilecek. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net