M??erref ?niforma engeline tak?lmayacak.

Pakistan Y?ksek Mahkemesi, Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?in genelkurmay ba?kanl???ndan ayr?lmadan 6 Ekim?de yap?lacak devlet ba?kanl??? se?imine kat?lma hakk? bulundu?una h?kmetti.


Pakistan Y?ksek Mahkemesi, Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?in genelkurmay ba?kanl???ndan ayr?lmadan 6 Ekim?de yap?lacak devlet ba?kanl??? se?imine kat?lma hakk? bulundu?una h?kmetti. Karar, duru?ma salonundaki avukatlarca protesto edildi.
Bu kararla M??erref, genelkurmay ba?kan? olarak se?ime kat?labilecek. B?ylece M??erref?in tekrar devlet ba?kanl???na se?ilmek i?in ?n?ndeki en b?y?k engel kalkm?? bulunuyor. M??erref, adayl?k ba?vurusunu ?nceki g?n yapm??t?. M??erref?in genelkurmay ba?kanl???n? b?rakmadan yeniden devlet ba?kanl???na aday olmas?n?n anayasaya ayk?r? oldu?unu belirten muhalifler, mahkemeye ba?vurmu?tu. Darbeyle iktidara gelen M??erref, hem genelkurmay ba?kanl??? hem de devlet ba?kanl??? s?rd?r?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net