Babacan?dan Avro sitemi

BM 62. Genel Kurul ?al??malar?nda ikili temaslar?n? s?rd?ren D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, AB?nin geni?lemeden sorumlu ?yesi Olli Rehn ile T?rkevi?nde g?r??t?.


BM 62. Genel Kurul ?al??malar?nda ikili temaslar?n? s?rd?ren D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, AB?nin geni?lemeden sorumlu ?yesi Olli Rehn ile T?rkevi?nde g?r??t?.
Babacan, g?r??mede haz?rlanan madeni Avrolar?n ?zerinde yer alan haritadan T?rkiye?nin silinmesine duydu?u ?z?nt?y? dile getirdi. Babacan, Rehn?e ?B?yle bir ?eyin T?rkiye?nin AB s?reci i?erisindeyken olmas?n?n izah? zor? diye sitemde bulundu.
G?r??mede Rehn, T?rkiye?nin AB s?recinin yolunda gitti?ini ancak s?recin canl? tutulmas? i?in gerekli reformlar?n h?zla yap?lmas? gerekti?ini s?yledi. Babacan da, TBMM?de AB s?recinde reformlara h?z vereceklerini belirterek haz?rlanan yeni anayasa tasla?? konusunda bilgi verdi.
Babacan, ?Yeni anayasa, Kopenhag Kriterlerine uygun olarak haz?rlan?yor? dedi. Rehn, g?r??mesinin ard?ndan yapt??? a??klamada, ?T?rkiye ve AB birlikte siyasi kar???kl?ktan ??kmay? ba?ard?. T?rkiye?nin AB?ye kat?l?m s?recine yeniden g?? verme zaman?d?r. Reformlar?n k?sa zamanda ger?ekle?ece?ini ?mit ediyorum? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net