T?rkiye, Malezya da ?ran da olmaz

New York?taki D?? Politika Konseyi?nde konu?an Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?T?rkiye ne Malezya olur ne de ?ran, T?rkiye T?rkiye?dir? dedi.Erdo?an, ABD?nin ?nde gelen d???nce kurulu?lar?ndan D?? Politika Konseyi?nin ...


New York?taki D?? Politika Konseyi?nde konu?an Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?T?rkiye ne Malezya olur ne de ?ran, T?rkiye T?rkiye?dir? dedi.
Erdo?an, ABD?nin ?nde gelen d???nce kurulu?lar?ndan D?? Politika Konseyi?nin toplant?s?nda konu?tu.
Ba?bakan, ?Ortak ak?l olu?turma pe?indeyiz, en idealini yapmaya ?al???yoruz ama T?rkiye?de felaket tellallar? var? ifadesini kulland?. Erdo?an, ?Bu felaket tellallar? sebebiyle, tabii size uzaktan bu sesler farkl? geliyor. T?rkiye?de de bir siyaset?i e?i inan?c?n?n gere?i olarak ba??n? ?rt?yorsa, inanc?n?n gere?i olarak e?inin ba??n? ?rtmesinden dolay? veya inanc?n?n gere?ini yerine getirmesinden dolay? kimsenin rahats?z olmamas? laz?m. Ama maalesef bunlar tart???l?r konular olarak bizim ?lkemizde h?l? mevcut. ?imdi de bir ?ey ??kt?. ?T?rkiye Malezya m? olacak? Bunu s?yleyenler Malezya?y? da tan?m?yor. Ben Malezya?y? biliyorum. ?yle u? ?rnekler veriyorlar ki gazetelerde, sanki ba?ka Malezya, ?a??r?p kal?yorum? diye konu?tu.
Malezya ba?bakan? ile g?r??t?
?te yandan Erdo?an, BM?nin 62. Genel Kurul toplant?lar? kapsam?nda y?r?tt??? ikili temaslar ?er?evesinde, Malezya Ba?bakan? Abdullah Ahmet Badawi ile g?r??t?.
Bas?na kapal? ge?en g?r??me 15 dakika s?rd?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net