ileri

  • Temel ni?anl?s? Fadime?yi gezdirmek i?in arabas?na bindirir. Vites de?i?tirirken, Temel?in eli hafif yollu ni?anl?s?n?n baca??na de?er


    Temel ni?anl?s? Fadime?yi gezdirmek i?in arabas?na bindirir. Vites de?i?tirirken, Temel?in eli hafif yollu ni?anl?s?n?n baca??na de?er. Fadime k?pk?rm?z? kesilir... Bir s?re sonra evlenirler ve balay?na ??karlar. Bodrum?da otelin ?n?ne gelince Temel konta?? kapat?r. El frenini ?ekerken eli yine Fadime?nin baca??na de?er. Fadime g?l?mser ve Temel?e ?Ula artuk evlenduk, daha ileri gidebilursun!? der. Temel arabay? ?al??t?r?r ve Ku?adas??na do?ru yola koyulurlar.
    www.evrensel.net