?ok ?al???yor gibi g?r?nmenin s?rlar?

 • ??yerinde ?ok ?al???yor gibi g?r?nmek mi istiyorsun? ??te alt?n kurallar!
  1- Her zaman ellerinde dok?manla y?r?


  ??yerinde ?ok ?al???yor gibi g?r?nmek mi istiyorsun? ??te alt?n kurallar!
  1- Her zaman ellerinde dok?manla y?r?.
  2. Bilgisayar? me?gulm?? gibi kullan! Tabii i? yap?yorum diye maillerini kontrol edebilir, chat yapabilirsin. E?er patron yakalarsa, ??Yeni bir yaz?l?m deniyorum?? dersin.
  3. Masan? kalabal?k tut. ?al??ma masas? ?zerinde ne kadar ?ok malzeme varsa o masan?n sahibi o kadar ?al??kan g?z?k?r.
  4- Sab?rs?z ve huzursuz davran. E?er aceleci ve huzursuz davran?rsan, patron senin ?ok ?al??maktan gerilmi? olabilece?ini d???necektir.
  5- Ofisi ge? terk et. Patrondan ?nce asla ??kma.
  6- Etkileyici i? ge?ir. Ayn? ortamda birileri varken y?ksek sesle i? ge?irmek, ?evrendekilere son derece yo?un ve bask? alt?nda oldu?un mesaj?n? verir.
  7- Kendi s?zl???n? kendin yarat. Baz? teknik terimleri ??ren ve bunlar? ?zellikle toplant? zamanlar?nda bol bol kullan. Kimse ne s?yledi?ini anlamayabilir ama olsun... Anla??lmayan ?eye sayg? duyulur.
  www.evrensel.net