G?NL?K

 • Aktif pazarlama, ?antay? eline kap?p kap? kap? dola?ma ?eklinde icra ediliyor.
  Aktif siyasette ise beyefendi u?a??na atl?yor?
  Yan?nda s?rda? ekibi?


  Aktif pazarlama, ?antay? eline kap?p kap? kap? dola?ma ?eklinde icra ediliyor.
  Aktif siyasette ise beyefendi u?a??na atl?yor?
  Yan?nda s?rda? ekibi?
  Ve kalk?nmakta olan ?lkenin kalk?nmas? ?ncelikli m?minleri, tura ??k?l?yor.
  Aktif pazarlamac?n?n ?antas?nda diyelim di? f?r?as?, tencere, tava oluyor?
  Aktif siyaset?inin ?antas?nda ise memleket?
  Limanlar? En k?rl? ve temel i?letmeler?
  Sahiller? Petro-kimya tesisleri?
  ?stanbul?un merkezleri.
  Gezi s?ras?nda bir ara beyefendi ortadan kayboluyor!
  Memleketin ba?? kaybolur mu?
  Bizde kayboluyor!
  Tabii, ?Memleketin ba?? kaybolmu?tur; g?ren, duyan, tan?yanlar?n en yak?n el?ilik merkezine haber vermesi? diye ilan yay?mlanm?yor.
  Birka? saat sonra kaybolanlar ortaya ??k?yor.
  Beyefendi geri gelmi?tir.
  Ama Galata gitmi?tir!
  Ya da Telekom... Veya Ku?adas?, ?e?me?
  ?stanbul merkezi?
  Ne yapt?k?
  Aktif siyaseti yapt?k.
  Memleketi satt?k!
  ***
  G?ll? bey zaten aktif siyasetten geliyordu!
  Nitekim yeni mevkisinde de vakit kaybetmeden aktif siyasete dald?.
  Sabah-ATV grubunun sat??? i?in Merril Lynch ile bir g?r??me yapt?.
  Ger?i k??k halka a??lm???
  Medyam?z i?eride tur atm???
  Koltuklar, sehpalar, yatak yorgan ?halka a??l?rken?
  Bu g?r??me gizli kalm??t?!
  Ki, buradan ??yle bir sonu? ??k?yor:
  Koltuklar, masalar, yerdeki hal?lar ?halka a??kt?r?
  Akif pazarlamalar devlet s?rr? kapsam?ndad?r!
  Malum, G?ll? beyin mahdumu Merril Lynch?de ?al???yor!
  Memleket ekonomisini kurtarmas? i?in getirilen Mehmet bey de bu ?irkette ?al??m??t?.
  Daha ?nce de Amerikan el?ili?inde ?al??m??, bir el?ilik g?revlisiydi!
  Buna ayr?ca de?iniriz.
  Memleket kimlerin elinde ??reniriz.
  Fakat G?ll? bey, Merril Lynch ile g?r???rken, beyefendi Amerika?da Murdoch ile g?r???yor!
  Elbette ultra aktif siyasetten bahtiyarl?k duyuyoruz!
  Ancak biraz da endi?eleniyoruz.
  Misal bu aktif abiler, diyelim ayn? anda Sabah-ATV?yi farkl? ki?ilere satsalar?
  Bunlar bir yeri iki ki?iye sat?yor diye memleketin ad? doland?r?c?ya ??kmaz m??
  Bu bak?mdan hi? de?ilse arada ?aktif bir koordinasyon merkezi? kursalar?
  Memleketin ?unlar?n? sen?
  Bunlar?n? ben satay?m diye i? b?l?m? yapsalar?
  ??nk? korkar?z, bunlar i?leri kar??t?racak?
  Misal, ayn? Galata?y? birka? ki?iye pazarlayacak.
  Aktif siyasete, memleket sat???na evet de?
  Ad?m?z?n k?t?ye ??kmas?na hay?r!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net