Celalettin Kolot istifa etti

Be?ikta? Kul?b? Y?netim Kurulu ?yesi Celalettin Kolot istifa etti.


Be?ikta? Kul?b? Y?netim Kurulu ?yesi Celalettin Kolot istifa etti. Kolot?un, ?nceki ak?am bir radyo kanal?nda, teknik direkt?r Ertu?rul Sa?lam ve baz? transferler hakk?nda yapt??? a??klamalar nedeniyle, kul?p ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren?in iste?i do?rultusunda y?netim kurulundan istifa etti?i a??kland?.
Celalettin Kolot, ??3 ayd?r istifa etmek isteyen taraf bendim. Ancak ba?kan beni durdurdu. Bu a??klamalardan sonra istifa etmem gerekti. A??klamalar?m?n derbiye denk gelmesi nedeniyle Be?ikta? camias?ndan ?z?r diliyorum. Ama her insan hata yapabilir. Ba?kan da hata yapt? ve 3 ay hak mahrumiyeti cezas? ald?. ?n?allah Be?ikta? camias? i?in hay?rl?s? olur?? diye konu?tu. Celalettin Kolot, Radyospor?da kat?ld??? programda ?zetle, ??Ertu?rul hoca erken geldi. Tak?mla bu kadar oynamak iyi de?il. Diatta Bursaspor i?in izlendi, bize geldi?? ifadelerini kullanm??t?. Celalettin Kolot, daha ?nce de ba?kan Demir?ren?in iste?iyle futbol ?ube sorumlulu?u g?revini b?rakm??t?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net