?ran?a ?yapt?r?m? karar? ertelendi

BM G?venlik Konseyi?nin be? daimi ?yesi ile Almanya, ?ran?a n?kleer program? nedeniyle uygulanan yapt?r?mlar? sertle?tirebilecek ve ek ?nlemler getirecek yeni bir karar al?nmas? konusunu kas?m ay?na kadar erteleme karar? ald?.


BM G?venlik Konseyi?nin be? daimi ?yesi ile Almanya, ?ran?a n?kleer program? nedeniyle uygulanan yapt?r?mlar? sertle?tirebilecek ve ek ?nlemler getirecek yeni bir karar al?nmas? konusunu kas?m ay?na kadar erteleme karar? ald?.
Daimi ?yeler ABD, Rusya, ?in, ?ngiltere ve Fransa ile Almanya?n?n yapt??? ortak a??klamada, kas?m ay?na dek tamamlanacak raporlar?n ?abalar?n olumlu sonu? verdi?ini g?stermemesi durumunda, ek ?nlemler i?eren yeni karar?n ayr?nt?lar?n? tamamlay?p oylamaya sunacaklar?n? kaydetti.
Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner, alt? ?lkenin d??i?leri bakanlar?n?n toplant?s?ndan sonra gazetecilere yapt??? a??klamada, ?AB Ortak G?venlik ve D?? Politika Y?ksek Temsilcisi Javier Solana ve UAEK Ba?kan? Muhammed El Baradei?nin sunaca?? ?iki raporun sonu?lar?n? de?erlendirmeyi beklemeliyiz?? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net