Minik Orkun kentsel d?n???m kurban?

TOK??nin evlerini y?kmas? sonras? barakada hayatlar?n? s?rd?rmek zorunda kalan Dilek ve Y?lmaz Demirkan ?iftinin 6.5 ayl?k ?ocuklar? Orkun Demirkan??n so?uk alg?nl??? ile ba?layan hastal??? ?l?m ile sonu?land?


TOK??nin evlerini y?kmas? sonras? barakada hayatlar?n? s?rd?rmek zorunda kalan Dilek ve Y?lmaz Demirkan ?iftinin 6.5 ayl?k ?ocuklar? Orkun Demirkan??n so?uk alg?nl??? ile ba?layan hastal??? ?l?m ile sonu?land?
Kentsel d?n???m projesi kapsam?nda Bekirpa?a Kire?ocaklar??nda evleri y?k?larak kap? d??ar? edilen aileler, kendilerine verilen s?zlerin tutulmamas? sonras? hayatlar?n? barakada s?rd?rmek zorunda kalm??lard?. Evi y?k?lanlardan biri olan ve branda ile ?rtt??? barakada ya?am m?cadelesi veren Dilek ve Y?lmaz Demirkan ?iftinin 6.5 ayl?k bebekleri Orkun, kap?s? ve ?at?s? olmayan evde yakla??k 1 hafta ?nce so?uk alg?nl??? nedeniyle rahats?zland?. Hastanede tedavisi tamamland?ktan sonra tekrar eve getirilen Orkun, ?nceki g?n yatt??? uykusundan bir daha uyanamad?. Orkun?un anne ve babas? ise ??Biz bu memleketin insan? de?il miyiz? Bu vatan u?runa kan d?kmedik mi?? diyerek isyan etti.
?Bizi insan yerine koymad?lar?
Dilek ve Y?lmaz Demirkan ?ifti, ?ocuklar?n?n ?l?m? sonras? adeta isyan etti. Belediyenin kendilerini insan yerine koymad???n? s?yleyen ?ift, ??Bu adamlarda vicdan olsa bunca insan? k?? g?n? d??ar?da b?rakmazlard??? diye feryat etti. Orkun bebe?in cenazesi, ?nceki g?n Tav?antepe Mezarl????nda topra?a verildi. (Kocaeli/EVRENSEL)
Nuray ?zt?rk
www.evrensel.net