Gazetemize iki ?d?l

Adana?da bu y?l 14??nc?s? ger?ekle?tirilen Alt?n Koza Film Festivali kapsam?nda d?zenlenen ?Bas?n Te?vik ?d?lleri? sahiplerini buldu.


Adana?da bu y?l 14??nc?s? ger?ekle?tirilen Alt?n Koza Film Festivali kapsam?nda d?zenlenen ?Bas?n Te?vik ?d?lleri? sahiplerini buldu. Gazetemiz muhabirlerinden G?ls?m Mansur ve Talip Aytimur da haber dal?nda ?d?le lay?k g?r?ld?. ?ukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Adana B?y?k?ehir Belediyesi b?nyesindeki Koza A? i?birli?iyle d?zenlenen yar??mada ?d?l kazananlar Adana Valili?i K?lt?r ve Sanat Evi?nde d?zenlenen t?renle ?d?llerini ald?lar. ?d?l t?renine milletvekilleri ile Adana B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak ve ?ok say?da siyaset?i de kat?ld?. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net