Bo? kontenjanlara ba?vurular 1 Ekim?de ba?l?yor

Bo? kalan veya yerle?tirilen ?niversite adaylar?n?n kay?t yapt?rmamas? nedeniyle bo?alan kontenjanlara yap?lacak ek yerle?tirmeler i?in ba?vurular 1 Ekim Pazartesi ba?l?yor.


Bo? kalan veya yerle?tirilen ?niversite adaylar?n?n kay?t yapt?rmamas? nedeniyle bo?alan kontenjanlara yap?lacak ek yerle?tirmeler i?in ba?vurular 1 Ekim Pazartesi ba?l?yor. Ba?vurular, 4 Ekim?de sona erecek. ?SYM?den yap?lan a??klamaya g?re, y?ksek??retim programlar?n?n bo? kalan kontenjanlar? i?in yap?lacak ek yerle?tirmede tercih yapabilmek i?in, 2007 ?SYS merkezi yerle?tirmede hi?bir yere yerle?tirilmemi? olmak gerekiyor. Adaylar, 1-4 Ekim tarihleri aras?nda ?2007 ?SYS Y?ksek??retim Programlar?na Ek Yerle?tirme K?lavuzu?nu, ?SYM?nin S?nav Merkezi Y?neticilikleri?nden 3 YTL kar??l???nda sat?n alabilecekler. ?SYM S?nav Merkezi Y?neticilikleri ile k?lavuz sat?? noktalar?n?n adresleri ayr?ca gazete ilan?nda ve ?SYM?nin internet sitesinde yay?nlanacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net