Kanalt?rk Ciner'in mi olacak?

Sabah'?n eski sahibi Turgay Ciner ve Tuncay ?zkan'?n sahibi oldu?u Kanalt?rk'le ilgili ilgin? geli?meler ya?and??? belirtildi.


Sabah'?n eski sahibi Turgay Ciner ve Tuncay ?zkan'?n sahibi oldu?u Kanalt?rk'le ilgili ilgin? geli?meler ya?and??? belirtildi. Haberlere g?re Ciner Kanalt?rk'? al?yor, ?zkan ise Cumhuriyet gazetesinin kuraca?? kanal?n ba??na ge?ecek.
Medyatava sitesinin haberine g?re, Kanal1'in yan?na yeni bir TV kanal? katma aray???ndaki Turgay Ciner, Kanalt?rk'? sat?n al?yor. Kanalt?rk'?n sahibi Tuncay ?zkan ise bayram ertesi Digiturk'ten yay?na ba?layacak laik cephenin yeni kanal? Cumhuriyet TV'nin ba??na ge?iyor. Ancak hen?z imza at?lmad?.
Turgay Ciner, TMSF'den Kanal1'i geri ald?ktan sonra medyada yeniden b?y?mek i?in hamleler yapmaya haz?rlan?yor. Ciner'in Tuncay ?zkan'?n Kanalt?rk'?n? sat?n alaca?? belirtildi. Ama?, epey bilinen bir kanal olan Kanalt?rk'? NTV ve CNN T?rk ile yar??an bir haber kanal? haline getirmek. Kanal1 ise Star ve atv kulvar?nda dizi ve e?lence kanal? olarak yeni hamleler yapacak.
Se?im ?ncesi laiklik mitingleriyle K?z?lelmac? cephedeki pop?laritesi iyice artan Tuncay ?zkan'?n Cumhuriyet grubunun ba??na ge?ece?i ?ne s?r?ld?. Ciner, Kanalt?rk'? sat?n alma kar??l??? Cumhuriyet'teki hisselerinden vazge?iyor. Bayramdan sonra yay?na ba?layacak Cumhuriyet TV'nin ba??na b?y?k olas?l?kla Tuncay ?zkan ge?iyor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net