Fotoğraf: Evrensel

Cesaretin Var m? A?ka cnbc 22,00

?ki gen? ?????n ?yk?s?. Romantikle kara komedinin kesi?ti?i b?lgede at ko?turan etkileyici bir film.


?ki gen? ?????n ?yk?s?. Romantikle kara komedinin kesi?ti?i b?lgede at ko?turan etkileyici bir film. ?ocukluklar?ndan beri arkada? olan Sophie ve Julien'in ?yk?s?n? anlatan film, tan??t?klar? g?nden itibaren birbirlerini cesarete dayal? oyunlara zorlayan iki gen? ?????n tekinsiz maceralar?na tan?k ediyor izleyiciyi. Bu iki arkada? s?rekli iddiaya girmektedirler, yoku? a?a?? gelen okul otob?s?, okul m?d?r?n?n odas?n? berbat etmek gibi? Girdikleri iddialar?n en zorlusu da birbirlerini 10 y?l boyunca g?rmemek olacakt?r. Y?llar sonra bir araya gelirler?
www.evrensel.net