Vatanda? Mustafa ?zmirlilerle bulu?tu

D?nyan?n korunmas? gereken say?l? b?lgelerinden birisi olan F?rt?na Vadisi?nde yap?lmak istenen hidroelektrik santrallerine kar?? verilen uzun soluklu m?cadeleyi anlatan ?Vatanda? Mustafa? isimli belgesel, ?zmirlilerle bulu?tu.


D?nyan?n korunmas? gereken say?l? b?lgelerinden birisi olan F?rt?na Vadisi?nde yap?lmak istenen hidroelektrik santrallerine kar?? verilen uzun soluklu m?cadeleyi anlatan ?Vatanda? Mustafa? isimli belgesel, ?zmirlilerle bulu?tu.
Galas? ?aml?hem?in?de k?yl?lerin kat?l?m?yla yap?lan belgeselin ?ehirdeki galas?, Ka?kar K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i?nin d?zenledi?i etkinlikle Dr. Selahattin Ak?i?ek K?lt?r Merkezi?nde yap?ld?.
G?sterimin ard?ndan Y?netmen Remzi Kazmaz, belgesele ismini veren Mustafa Orhon, F?nd?kl? Deresi Koruma Platformu S?zc?s? Mete Hacalo?lu ve Ka?kar Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi Erdo?an G?ler?in kat?l?m?yla bir s?yle?i yap?ld?.
Belgeselci Avukat Remzi Kazmaz, F?rt?na Deresi?ne yap?lmak istenen santrallerin verilen m?cadele sonucu hukuki kazan?mla bitti?ini, ancak tehlikenin tamamen ge?ti?inin s?ylenemeyece?ini ifade etti. Belgeselin haz?rlan?? s?reci ile ilgili de bilgi veren Kazmaz, ?Mustafa?n?n pe?ine tak?ld?m. O anlatt? ben dinledim, o y?r?d? ben ?ektim. Ortaya bir belgesel ??kt?? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net