CeBIT Bili?im Eurasia Fuar? ba?l?yor

D?nyan?n en b?y?k bili?im fuarlar?ndan olan CeBIT Bili?im Eurasia, bug?n T?YAP Beylikd?z? Fuar ve Kongre Merkezi?nde ba?layacak.
Avrasya?n?n en b?y?k i? ve teknoloji bulu?mas? CeBIT Bili?im Eurasia?ya,...


D?nyan?n en b?y?k bili?im fuarlar?ndan olan CeBIT Bili?im Eurasia, bug?n T?YAP Beylikd?z? Fuar ve Kongre Merkezi?nde ba?layacak.
Avrasya?n?n en b?y?k i? ve teknoloji bulu?mas? CeBIT Bili?im Eurasia?ya, 70 ?lkeden 900?den fazla firma kat?lacak. Hafta sonuna kadar a??k kalacak fuar? 150 bin ki?inin gezmesi bekleniyor.
CeBIT Bili?im Eurasia?da bu y?l ?in, Tayvan, ?sve?, Bulgaristan, Kore, Birle?ik Arap Emirlikleri, Macaristan, Almanya, ?spanya, Bel?ika, ?ngiltere, ?talya, ?srail ve ?ran?dan kat?l?mc? ?irketler ve ?lke pavyonlar? da yer alacak.
Tayvan D?? Ticareti Geli?tirme Kurumu?nun organizasyonuyla 35 Tayvan ?irketinin kat?l?mc? olaca?? ?lke pavyonunun b?y?k ilgi g?rmesi beklenirken Madrid Ticaret Odas??n?n ??spanya Pavyonu?nda, Avrasya pazar?na a??lmak isteyen alt? ?spanyol ?irket yer alacak. Almanya?dan 19, ?in den 14 ?irket fuara kat?l?yor.
K?lt?r Bakanl??? projelerini tan?tacak
?te yandan K?lt?r ve Turizm Bakanl???, CeBIT Bili?im Avrasya Fuar??nda bili?im projelerini tan?tacak.
Bakanl?k fuarda, K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Web Sitesi, Sesli Kitap, E-Kitap, Yazma Eserler internette, K?lt?r Turizm TV ve M?zik, Sanal Stand, Konu?an Kitapl?k St?dyosu, K?lt?r-?ocuk Web Sitesi gibi projelerini tan?tacak. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net