?Kay?plar? Ankara sahnelerinde

Ankara Devlet Tiyatrosu?nun yeni eseri ?Kay?plar?, ?rfan ?ahinba? At?lye Sahnesi?nde yar?n pr?miyer yapacak.
Filiz Ofluo?lu?nun T?rk?ele?tirdi?i eser, Y?netmen ?nsal Co?ar ...


Ankara Devlet Tiyatrosu?nun yeni eseri ?Kay?plar?, ?rfan ?ahinba? At?lye Sahnesi?nde yar?n pr?miyer yapacak.
Filiz Ofluo?lu?nun T?rk?ele?tirdi?i eser, Y?netmen ?nsal Co?ar taraf?ndan sahneye konulacak. ?ili?de askeri darbe d?neminde bir kasabada ge?en oyun, erkekleri ellerinden al?nan kad?nlar?n 8 y?l s?ren bekleyi? ve dram?n? anlat?yor. Para, paran?n getirdi?i g??, g?c?n getirdi?i bask? temalar?n?n i?lendi?i oyun, reformist ve h?manist bir komutan?n kasabaya geli?inin yans?malar?n? da irdeliyor. Y?netmen Co?ar, ?Kay?plar??n dinami?inin ve anlat?m?n?n sert oldu?unu ifade ederek, ?Dekorda kullan?lan sinevizyon g?r?nt?leriyle anlat?m? destekli-yoruz. ?? i?e ge?i?lerin yer ald??? oyunda, m?zikler de belirleyici olacak? dedi. Dekor tasar?m?n? Ahmet B?lent Acar??n, kost?m tasar?m?n? ?evren Sarayo?lu ve ???k d?zenini Ersan Tun??elik?in haz?rlad??? oyunda, ba?l?ca rolleri ?u sanat??lar ?stleniyor: F?sun Akay, Eyl?l Akt?rk, Sevgi Tanr?verdi, Funda Mete, Elvan Eker, Dilek Bozkurt, Tolga Tuncer, U?ur Kaya, Yaprak Onat, Efe ?etinel, H?lya Y?ld?z, Behice ?afak Ermi?, Alev Aslan, Tansu Ta?anlar, Volkan Ulusoy, Zeki T?z?n. ?Kay?plar? adl? oyun, ?rfan ?ahinba? At?lye Sahnesi?nde sergilenecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net