alo fetva hatt? 1

 • Servisimizin acar muhabirleri ?Alo Fetva Hatt??n?n gizli kay?tlar?n? ele ge?irdiler. Buyrun efenim...
  Vatanda?- Hocam, benim sorum ??yle: Ge?enlerde gazetede bir haber okudum.


  Servisimizin acar muhabirleri ?Alo Fetva Hatt??n?n gizli kay?tlar?n? ele ge?irdiler. Buyrun efenim...
  Vatanda?- Hocam, benim sorum ??yle: Ge?enlerde gazetede bir haber okudum. Bir astronot uzayda namaz k?lacakm??. ?unu merak ediyorum ben, acaba uzaydayken k?bleyi nas?l tespit edecek? ??nk? k?ble a?a??da kal?yor. De?il mi hocam? ?yleyse bu astronot arkada? namaz?n? ba? a?a?? icra etmek dumununda kalmaz m?? Ayr?ca d?nya d?nd??? i?in de k?ble devaml? surette yer de?i?tirmez mi? E, nas?l olacak ?yleyse?
  Hoca- Hmmm, g?zel soru, mant?k sorusu... ?imdi, evlad?m, bu astronot arkada??m?z ka? zaman kalacakm?? fezada?
  Vatanda?- Feza derken?
  Hoca- Uzay uzay!
  Vatanda?- Heeee... ?ki ?? ay kal?r herhalde hocam gitmi?ken...
  Hoca- Kaza diye bir ?ey var de?il mi evlad?m...
  Vatanda?- Keza hocam...
  Hoca- ??te bu astronot karde?imiz, namaz?n? kazaya b?rak?r. Sa? salim d?nya y?zeyine indi?i vakit de, kaza namazlar?n? bir g?zel icra eder...
  Vatanda?- P?r?l p?r?l ayd?nland?m hocam, te?ekk?rler...
  Hoca- Heh heh he... Hadi bakal?m...
  ***
  Vatanda?- Merhaba hocam!
  Hoca- Merhaba evlad?m...
  Vatanda?- Evlad?m m?? Senin ya??n ka? hoca?
  Hoca- 48 ya??nday?m ben...
  Vatanda?- Ben de 57 ya??nday?m...
  Hoca- ?Evlad?m? yanl?? oldu o zaman...
  Vatanda?- Eh, bi par?a...
  Hoca- Soru neydi?
  Vatanda?- Soru yok, sorun var?
  Hoca- Ne?
  Vatanda?- Hey dostum senin sorunun ne ha?
  Hoca- Ne diyorsun sevgili karde?im?
  Vatanda?- Unuttum soruyu...
  Hoca- D???n biraz, hat?rlars?n belki?
  (D???n?r...)
  Hoca- Hat?rlad?n m??
  Vatanda?- I-?h!
  Hoca- E, o zaman hat?rlay?nca arars?n...
  Vatanda?- Tamam tamam, hat?rlad?m.
  Hoca- Tamam sor o zaman...
  Vatanda?- Yine unuttum...
  Hoca- Aaaaa ama!
  Vatanda?- Hah! Hat?rlad?m...
  Hoca- S?yle...
  Vatanda?- ?Deliye her g?n bayramd?r? diye bir laf var ya hocam...
  Hoca- Eveeeet...
  Vatanda?- Burada kastedilen dini bayram m?, milli bayram m??
  Hoca- D?t d?t d?t d???????t...
  Vatanda?- Alo hoca! Soruma cevap ver! Cevap istiyorum! Hocaaaaaaaa! Pe?ini b?rakmayaca??m hoca!
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net