loto

  • Temel?in i?leri ?ok k?t? gidiyormu?. ?flas edince yard?m i?in Tanr?ya ba?vurmaya karar vermi?. Gece yatmadan ba?lam?? duaya: ?Tanr?m, iflas ettim ve i?yerimi kaybettim.


    Temel?in i?leri ?ok k?t? gidiyormu?. ?flas edince yard?m i?in Tanr?ya ba?vurmaya karar vermi?. Gece yatmadan ba?lam?? duaya: ?Tanr?m, iflas ettim ve i?yerimi kaybettim. E?er yak?n zamanda elime para ge?mezse evimi de kaybedece?im. L?tfen lotoyu kazanmam? sa?la!? Ertesi g?n o haftan?n loto ?ekili?i yap?lm?? ve lotoyu ba?ka biri kazanm??. Yine bir loto ?ekili?i ?ncesinde Temel yine dua etmi?: ?Tanr?m, i?yerimi kaybettim, evimi, kaybettim, e?er yak?n zamanda elime para ge?mezse arabam? da kaybedece?im. L?ften yar?nki
    lotoyu kazanmam? sa?la!? Ertesi g?n lotoyu yine bir ba?kas? kazanm??. Sonraki loto arefesinde Temel yine dua etmeye ba?lam??: ?Tanr?m, beni neden unuttun? ??yerimi, evimi, arabam? kaybettim, ?ok zor durumday?m,l?tfen bu seferki lotoyu kazanmam? sa?la da i?lerimi yoluna koyay?m...? Birdenbire ortal?k ilahi bir beyaz ???kla ayd?nlanm?? ve Tanr? Temel?e seslenmi?:
    - Temel o?lum, lotoyu kazanmak i?in ?nce loto bileti alman laz?m...
    www.evrensel.net