Hedef DTP

??rnak?ta korucular? ta??yan bir minib?se d?zenlenen sald?r?, medyan?n DTP?yi hedef alan haberlerine konu oldu.


??rnak?ta korucular? ta??yan bir minib?se d?zenlenen sald?r?, medyan?n DTP?yi hedef alan haberlerine konu oldu. ?ki g?nd?r man?etlerinden DTP?yi s?k??t?rmaya ?al??an gazeteler, bir kez daha ?PKK?l?lara ter?rist deyin? tart??mas?n? g?ndeme getirmeye ?al???yor. ?lk g?n, haberi s?ca?? s?ca??na ???te ?da?daki gen?? dedi?iniz katiller? ba?l???yla vererek bir polemik ba?latmaya ?al??an H?rriyet olmu?tu. D?n de Posta, man?etinden ?Buna ne diyeceksiniz? diye sordu. Di?er kimi gazete ba?l?klar? da ?Al?aklar? (G?ne?), ???te bebek katillerinin eseri? (H?rriyet), ??nsafs?zlar? (Takvim), ?Bari oru? a?al?m dedik, tarad?lar? (Sabah), ?Daha ne duruyoruz?? (Terc?man), ?Ter?r?n hedefi art?k b?lgeye giden hizmet? (Yeni ?afak) ?eklindeydi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net