Gelinler TV8 22,15

Y?l 1922. Yer ?zmir. Uzun y?llardan beri Anadolu?da ?al??an Amerikal? foto?raf?? Norman Harris, ba?l? oldu?u gazete, sava? alan?ndan ?ekti?i foto?raflar? sat?n almay? reddetti?i i?in memleketine d?nmek durumunda kal?r.


Y?l 1922. Yer ?zmir. Uzun y?llardan beri Anadolu?da ?al??an Amerikal? foto?raf?? Norman Harris, ba?l? oldu?u gazete, sava? alan?ndan ?ekti?i foto?raflar? sat?n almay? reddetti?i i?in memleketine d?nmek durumunda kal?r. Ayn? anda, y?zlerce Yunan gen? k?z, d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki koca adaylar?n?n yan?na do?ru yolculu?a ??km??t?r. Foto?raf?? Norman da k?zlarla ayn? gemiye d??er. 700 gelin aday?n?n hikayelerini ??renmek ve foto?raflar?n? ?ekmek i?in harekete ge?er. Do?udan bat?ya do?ru yap?lan bu yolculuk s?ras?nda, umutlar ye?erirken, ?z?nt?ler b?y?r ve ayr?l?k ac?s? kalpleri doldurur. Yunanistan?da t?m zamanlar?n en ?ok has?lat yapan filmi.
www.evrensel.net