Emeklilerin eylemi s?r?yor

Emekli-Sen ?yeleri, sendikalar?n?n kapat?lmas?nakar?? eylemlerine devam ediyor.


Emekli-Sen ?yeleri, sendikalar?n?n kapat?lmas?nakar?? eylemlerine devam ediyor.
?zmir?de Konak YKM ?n?nde bir araya gelen emekliler ?zg?rl?k??, demokratik anayasadan s?z eden AKP?nin, Emekli-Sen?i kapatmaya ?al??t???na dikkat ?ekerek, bunun T?rkiye?nin demokrasi ay?b? oldu?unu bildirdiler. Emekli-Sen Bornova ?ube Ba?kan? Mehmet D???nceli, ?Devlet bu ?lkede ya?ayan emeklilerin sorunlar?n? ??zmek yerine emeklilere ait kazan?lm?? haklar?n? da gasp etmeye ?al???yor? diye konu?tu. Emekliler 5 g?n boyunca?e?itli semtlerde kuraca?? standlarda toplayacaklar? imzalar?, 8 Ekim?de ??i?leri Bakanl????na teslim edecekler.
Emekliler Edirne?de de eylem yapt?. PTT ?n?nde bir araya gelen emekliler imza satand? a?t?. Burada konu?an Emekli-Sen Edirne ?ube Ba?kan? Remziye Tabak??, ?Sendikam?za sahip ??kaca??z. T?m engellemelere ra?men m?cadelemize y?lmadan devam edece?iz? dedi. Eyleme D?SK ve KESK?e ba?l? sendikalar da destek verdi. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net