Medyan?n mahalle karnesi

Medyan?n ?mahalle bask?s?? kavram?n? ne s?kl?kta kulland??? ara?t?rma konusu oldu. Medya Takip Merkezi?nin ara?t?rmas?na g?re, 14 g?nde, 31 gazetede toplam 630 habere konu edildi, 255 k??e yazar? taraf?ndan 400 kez ele al?nd?.


Medyan?n ?mahalle bask?s?? kavram?n? ne s?kl?kta kulland??? ara?t?rma konusu oldu. Medya Takip Merkezi?nin ara?t?rmas?na g?re, 14 g?nde, 31 gazetede toplam 630 habere konu edildi, 255 k??e yazar? taraf?ndan 400 kez ele al?nd?.
18 Eyl?l-1 Ekim tarihleri aras?nda, ulusal gazetelerde yap?lan ara?t?rmaya g?re konu, 31 gazetede toplam 630 kez haber yap?ld?. Her bir gazete ve yazar?n farkl? yorum getirdi?i konuya, en ?ok yer veren gazete, 67 haberle Anadolu?da Vakit olurken, onu 56 haberle Yeni ?afak, 47 haberle H?rriyet ve 44 haberle Milliyet izledi.
Haberlerin 400 adedi k??e yaz?s? format?nda olurken, 230 tanesi ise ?haber? format?ndayd?. 255 k??e yazar?n?n en az bir kez konu edindi?i ?mahalle bask?s??na, en ?ok ilgi g?steren yazarlar ise s?ras?yla, Hasan Karakaya (Anadolu?da Vakit), Ali Bayramo?lu (Yeni ?afak), Melih A??k (Milliyet), Ruhat Mengi (Vatan), Serdar Turgut (Ak?am) ve Yal??n Bayer (H?rriyet) oldular. 27 Eyl?l?de zirveye ula?an ?mahalle bask?s?? ile ilgili haberler, k??e yazarlar?n?n g?ndemine de en ?ok o g?n ta??nd?. 27 Eyl?l?de 48 yazar?n k??esine, ?e?itli yorumlarla konu olan ?mahalle bask?s??, ayn? g?n ulusal gazetelerde 34 kez de haber format?nda yer ald?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net